Level Five is voortdurend op zoek naar ruimtes en gebouwen om meer kwalitatieve en betaalbare studio’s in Brussel te ontwikkelen.

De gebouwen die in aanmerking komen zijn vaak leegstaand, in afwachting van verkoop, verhuur, renovatie of afbraak. Level Five is ook geïnteresseerd in het gebruik van gebouwen voor langere periodes.

Deze gebouwen kunnen eigendom zijn van de overheid, het havenbedrijf, de kerk, particulieren of bedrijven en kunnen door Level Five gebruikt worden op basis van een erfpacht, een huurcontract, een lening of een overeenkomst voor tijdelijke bezetting.

Bezit u een leegstaand gebouw?
Neem voor meer informatie of vragen contact met ons op
op 0498207682 of op contact@levelfivebxl.org.

Bezetting door Level Five – de toegevoegde waarde

Naast uw voordelen als vastgoedeigenaar is er ook een sociale invalshoek

Door Level Five gebruik te laten maken van uw gebouw levert u een substantiële bijdrage aan het culturele leven in Brussel.