Level Five is een door kunstenaars georganiseerde coöperatieve atelierruimte op steenworp afstand van de Beurs in Brussel. Op de vijfde verdieping delen een 80 kunstenaars een ruimte met individuele en gedeelde ateliers, een gedeelde bureauruimte, een gemeenschappelijke keuken en gemeenschappelijke ruimtes.

De organisatie van de vloer is geïnspireerd op de radenpolitiek en democratische modellen van besluitvorming en actie. Er is een raad gekozen uit de leden van Level Five, die de basisverplichtingen van de organisatie organiseert (vzw Level Five). Maandelijks is er een forum waar leden van Level Five suggesties en voorstellen over de alledaagse omgeving naar voren kunnen brengen om gezamenlijk vorm te geven aan de gemeenschappelijke ruimten van de verdieping.

De gemeenschappelijke ruimtes zijn waar de leden en bezoekers van Level Five elkaar kunnen ontmoeten. Ze zijn opgevat als open ruimtes die kunnen transformeren in de verschillende vormen die sociale actie kan aannemen: een drankje delen, een vertoning bekijken, een tentoonstelling bekijken, een lezing bijwonen, deelnemen aan een discussie, enz. We voelen dat op deze manier de kloof tussen productie en presentatie in de kunst op Level Five wordt verkleind.

Sinds de oprichting van Level Five is er een inspanning geleverd voor inclusie. Dit is te zien in de achtergrond en ervaringen van mensen op de vloer, maar ook in de inhoud en vorm van het artistieke werk. Daarnaast is er een veelheid aan afkomsten, gender en talen. Inhoudelijk en qua vorm bestrijken de leden van Level Five een breed scala aan artistieke disciplines; van schilders tot performers, van academici tot architecten, van beeldhouwers tot sociaal-activisten. Dit ondersteunt ook onze visie op kunst als een sociale en democratische praktijk, omdat alleen binnen een esthetische pluraliteit alle perspectieven tot uitdrukking kunnen komen. Dit streven naar pluraliteit blijft belangrijk voor Level Five om continue in praktijk te brengen en zo aansluiting te vinden in de culturele en maatschappelijke context van Brussel.

Brussel is een stad met een groeiend netwerk van ruimtes voor de presentatie en uitwisseling van kunst en cultuur, maar deze groei valt niet samen met de faciliteiten voor de productie van kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld atelierruimtes. Kunstenaars moeten daarom deel uitmaken van het gesprek over tijdelijk gebruik en kunstenaarsateliers: niemand kan ons beter vertegenwoordigen dan wijzelf! Als de overheden (regionaal, lokaal) Brussel als stad voor kunst en cultuur willen profileren, moeten ze het potentieel dat er al is, ondersteunen. Als ze willen dat kunstenaars blijven en een betekenisvolle bijdrage leveren aan de stad, moet er een duurzaam beleid komen voor de productieruimtes voor kunst en cultuur. Bij gebrek aan keuzes hebben we opnieuw gekozen voor een bezetting voor een korte periode, terwijl we denken dat we ook samen met de stad of regio een duurzame oplossing kunnen vinden, niet alleen voor ons maar ook voor Brussel.

Hiervoor hebben we mee het initiatief genomen tot PERMANENT, een praktijkgericht onderzoek met als doel het ontwikkelen van een infrastructuur voor permanent betaalbare werkplekken voor kunstenaars en kunstwerkers in Brussel samen met 431, Arp:, Dagvorm Cinema, Jubilee, Louiza, MAMA, Overtoon, That Might Be Right en vele individuele kunstenaars en kunstwerkers, met de steun van Community Land Trust Brussels en VUB-weKONEKT.brussels.