Let op: de vraag naar ateliers in Brussel is hoger dan we op dit moment kunnen bieden.

We zijn op dit moment bezig om te proberen ons studiocollectief te laten groeien naar nieuwe ateliers op andere locaties in Brussel. Door het invullen van dit formulier wordt je naam toegevoegd aan onze mailinglijst voor wanneer er ateliers beschikbaar komen.

Voorlopig kunnen we geen atelierruimte garanderen op korte termijn, maar uw inschrijvingen zullen een inzicht geven in de behoeften aan werkruimtes bij kunstenaars in Brussel. Dit zal ons toelaten om te pleiten voor de steun van de VGC en COCOF voor een atelierorganisatie in Brussel. Met deze steun kan het aantal atelierruimtes groeien en kunnen we werken aan een duurzame artistieke ecologie in de nabije toekomst.

De postcode van de plaats waar je in Brussel woont, niet noodzakelijkerwijs waar je bent ingeschreven. Dit stelt ons in staat om specifieke gemeenten in BXL te overtuigen om een ateliergebouw in hun district te ondersteunen. Als je (nog) niet in Brussel woont, vul dan de postcode in van de plaats waar je misschien wilt wonen en/of werken.
Level Five is een coöperatief atelier voor en door kunstenaars. Dit betekent dat we onze ruimte collectief organiseren en verzorgen, van alledaagse huishoudelijke taken zoals het vuilnis buiten zetten tot sociale activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes. Op deze manier creëren we een duurzame basis voor onze artistieke praktijken en initiatieven.
Door mee te werken aan sociaal-artistieke projecten wil Level Five haar residerende kunstenaars de kans bieden met een breed publiek in dialoog te treden. Een dergelijk project omvat artistieke activiteiten met en voor sociaal achtergestelde groepen of buurten. De nadruk ligt daarbij op een procesmatige aanpak en een actieve betrokkenheid van de deelnemers. Het sociale proces wordt begeleid door sociale organisaties, terwijl het artistieke element wordt begeleid door kunstenaars. Aan deze activiteiten zal een eerlijke vergoeding voor de deelnemende kunstenaar verbonden zijn.